سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید ماجدی اصل – دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی برق(قطب علمی قدرت)
سیدحسین حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی برق(قطب علمی قدرت)
امیرسعید دشتی – شرکت برق منطقه ای تهران دفتر تحقیقات و فناوری تهران

چکیده:

این مقاله به مطالعه حالات گذرانی از کلیدزنی در کابلهای خطوط توزیع با استفاده از نرم افزارEMTP پرداخته است. ابتدا در این مقاله عناصر سیستم های قدرت در حالات گذرا مدلسازی شده اند. سپس بر اساس این مدلسازی ها به مطالعه اندازه اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی در نقاط مختلف شبکه پرداخته شده است و نتایج جالبی بدست آمده است. در این مقاله برای بررسی اندازه اضافه ولتاژها ازروشها و پارامترهای آماری استفاده می شود تا نتایج حاصل از این بررسی ها دقیقتر باشد برای این منظور چگالی توزیع احتمال اندازه اضافه ولتاژها در حالات مختلف بدست آمده و با تحلیل پارامترهای اماری آن نتایج جالبی بدست آمده است.