سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جواد ایوک پور – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ط
نورا… کثیری – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ط

چکیده:

تعیین چیدمان بهینه برجهای تقطیر یکی از روشهای موثر در بهینه سازی مصرف انرژی به حساب می آید. مطالعات زیادی جهت تعیین و معرفی چیدمان بهینه صورت گرفته است. با این حال الگوریتم کاملی که بتواند تمامی حالتهای مخلتف را پوشش دهد هنوز ارایه نگردیده است. در این مقاله برای اولین بار روشی جهت سنتز حالتهای مختلف جداسازی نسی یک مخلوط غیر ایده آل غیر آزئوتروپی با تکیه بر نتایج حاصل از شبیه سازی کامل برج تقطیر ارایه شده است. علاوه برآن امکان ورود چند خوراک و گرفتن بیش از دو محصول از یک برج نیز در نظر گرفته شده است. سپس با در نظر گرفتن شرایط جداسازی مورد نظر، شرایط بهینه طراحی همه چیدمان ها با توجه به هزینه کل سالیانه تعیین شده و بر اساس حداقل هزینه کل، چیدمان بهینه پیشنهاد می گردد. جواب حاصل از اجرای روش علاوه بر ساختار چیدان بهینه حاوی اطلاعات کاملی از شرایط بهینه طراحی و نتایج حاصل از شبیه سازی تک تک برجها می باشد. در انتها یک مثال از کاربرد روش پیشنهادی ذکر شده است و نتایج حاصل از آن گزارش گردیده است.