سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی شاهنده – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده صنایع و سیستمها
سید رضا حجازی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده صنایع و سیستمها
حسن خاکباز – شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، دفتر طرح و برنامه

چکیده:

مسأله چیدمان تسهیلات یکی از مسائل مهم مهندسی صنایع است که هدف آن تعیین مناسب ترین و موثرترین ترتیب و شکل تسهیلات می باشد . برای حل مسأله چیدمان تسهیلات روش های گوناگونی ارائه گردیده است . یکی از روش های مهم و کارآمد برای این منظور استفاده از نظریه گراف می باشد که توسط محققان بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است . با وجود این در روش های مبتنی بر نظریه گراف، تنها به معیارهای کمی ( در قالب جدول از – به ) و یا تنها به معیارهای کیفی ( در قالب جدول روابط ) توجه می گردد . در حالی که در بسیاری از مسائل، توجه همزمان به معیارهای
کمی و کیفی لازم و ضروری می باشد . روشی که در این مقاله ارائه گردیده این موضوع را مورد توجه قرار داده و با بکارگیری همزمان جدول از – به و جدول روابط بر این مشکل فائق آمده است .