سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود شاکری – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی مکانیک
احسان عامری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی مکانیک
محمد محمدی اقدم – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله فرکانس پایه، پنل استوانه ای کامپوزیتی به روش گلوبال، سیمپلکس ماکزیمم شده است. این روش بر اساس تکرار الگوریتم جستجوی مستقیم و محلی سیمپلکس می باشد. و با شروع مکرر جستجو های محلی بر اساس چگالی احتمال، به منظور ایجاد نقطه شروع جدید و نیز حفظ سابقه جستجو های محلی گذشته، گلوبال می شود. فرکانس طبیعی پایه پنل با روش المان محدود محاسبه شده و نتایج در اختیار قسمت بهینه سازی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد این روش از لحاظ دقت و سرعت به طور مطلوبی با الگوریتم ژنتیک قابل مقایسه است.