سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منیر مجرد – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
محسن مؤذن – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
محسن مؤید – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

توده های گابروئی شرق شاهیندژ توسط گسلهای نرمال درون گرانیتوئید پیچاقچی به سن کرتاسه فوقانی جایگری کرده اند. از اینرو جوانتر از گرانیتوئیدها ارزیابی می شوند. ماهیت این گابروها کالکوآلکالن با پتاسیم بالا می باش. بررس روند تغییرات اکسید عناصر اصلی بیانگر تبلور تفریقی آمفیبول، کلینوپیروکسن، پلاژیوکلاز و تیتانیت از ماگمای سازنده آنست. شیب منفی و تند الگوی عناصر نادر خاکی در این سنگها نشان دهنده منشاء عمیق (گارنت لرزولیتی) برای آنها می باشد. همچنین تهی شدگی از HREE بیانگر باقی ماندن گارنت و زیرکن در تفاله ذوب است. بالا بودن مقدار Ta, Nb گویای منشاء درون صفحه ای برای این سنگها است. بررس تفصیلی ژئوشیمی این سنگها، منشاء درون صفحه ای (صفحه قاره ای) و بعد از تصادم (بسته شدن نئوتتیس) و نرخ ذوب بخشی کمتر از ۵ درصدر را برای آنها آشکار می کند.