سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بیژن اعتمادی – دانشیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
امین اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم زمین دانشگاه شیراز ( سخنران )

چکیده:

کانسار رسی فریادون در ۵۵ کیلومتری جنوب ابرکوه قرار دارد . این منطقه قسمت جنوبی کمربند هورستی شهررضا – آباده – همبست را تشکیل می دهد . این کمربند دربر گیرنده بسیاری از ذخایر رسی ایران ( از جمله ذخایر منطقه آباده ) است . در فریادون لایه های رسی در میان سکانس ضخیمی از رسوبات دونین فوقانی به صورت همشیب قرار داشته و لایه بندی و مرزهای لیتولوژیکی آن به خوبی آشکار است . با توجه به نظریات مختلف ارائه شده در مورد منشأ کانسارهای رسی این کمربند، در این مقاله سعی شده که با استفاده از نتایج کانی شناختی و ترکیب عناصر اصلی، فرعی و نادر خاکی منشأ کانسار مورد بررسی قرار گیرد . کانی های اصلی شامل کائولینیت، کوارتز، ایلیت و کلریت و کانی های فرعی شامل آلبیت، ارتوکلاز، گونیت و ناتروآلونیت می باشد . شیمی کل سمگ بیانگر غنی شدگی SiO2 , Al2O3 می باشد که مشابه با ترکیب NASC است. با استفاده از نمودار Fe+Ti به Cr+Nb و مقایسه داده ها با کانسارهای رسی هیپوژن، منشا سوپرژن برای فریادون پیشنهاد می شود مقادیر بالای CIA ، CIW و مقادیر پایین عناصر قلیایی و قلیایی خاکی موید هوازدگی شد ید سنگ های فلسیک منطقه منشاء می باشد . نسبت های K/Rb نیز نشان می دهد که بیشتر رسوبات رسی این کانسار در یک حوضه رسوبی دریایی نهشته شده اند الگوهای REE نرمالیزه شدهتوسط کندریت ، مشابه با NASC و دیگر ذخایر کائوین هوازدگی – رسوبی، نمایشگر غنی شدگی LREE نسبت به HREE، آنومالی مثبت Ce و آنومالی منفی Eu می باشد. نهایتا با استفاده از ترکیب کانی شناختی، مقادیر REE و نسبت های عنصری، سنگ مادر کانسار از نوع فلسیک یا شیل تخریبی با تأثیر پذیری کمی از سنگ های بازیک تعیین گردید.