سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمداله آبادی – فوق لیسانس بهداشت محیط- عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی سبزوار

چکیده:

صنایع پنبه سفید کنی از صنایع مهم کشور است. و فاضلاب تولیدی آنها دارای حجم بسیار زیادی است. این پس آب دارای رنگ، بسیار شدید و میزان متوسط COD در پس آب خام بین ۸۰۰-۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر و نسبت BOD/CODدر آن تقریباً پایین است و جامدات معلق آن ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلی گرم در لیتر می باشد. به منظور تعیین کارآیی روشهای فیزیکوشیمیایی در تصفیه این پس آب، آزمایشات انعقاد و لخته سازی بر روی پساب نهایی کارخانه، انجام شده، در این آزمایشات از مواد منعقده و کمک منعقده، سولفات آلومینیم، کلرورفریک، آهک و پلی الکترولیتها استفاده گردید. پارامترهای COD،TS،TSS و رنگ بعنوان عامل تصفیه پذیری، قبل و بعد از آزمایش انعقاد و لخته سازی اندازه گیری شدند. نتیجه این بررسی نشان داد که از بین مواد منعقد کننده به کار رفته، آلوم، بهترین و اقتصادی ترین ماده منعقد کننده. برای تصفیه این پس آب است. آلوم با ذوز ۲۰۰ میلی گرم در لیتر و در PH=5/5 ، بهترین راندمان حذف آلاینده ها را داراست. در این شرایط ۷۰-۶۵ درصد COD و ۹۵-۹۰ درصد TSS حذف می گردد و میزان عبور نور در طول موج غالب به بیش از ۸۸درصد می رسد.PH پس آب نهایی، نسبتاً اسیدی و حجم لجن، پس از یک ساعت ته نشینی ۷۰ میلی لیتر در لیتر می باشد.