سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید جواد نقیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

جهت بررسی کاربری اراضی حوزه آبخیز سد درودزن استان فارس از داده های ماهواره لندست ۷، سنجیده +ETM استفاده گردید. پس از انجام انواع پردازش های رقومی تصاویر، از جمله هندسی، اتمسفریک و رادیومتریک و همچنین نمونه برداری میدانی و جانمایی انواع کاربری ها توسط GPS و تعیین محدوده های آموزشی مناسب، با استفاده از طبقه بندی نظارت شده، نقشه کاربری اراضی حوزه تهیه گردید. از شاخص پوشش گیاهی NDVI نیز جهت بررسی امکان تفکیک و تعیین کاربری اراضی استفاده گردید. با تشکیل ماتریس درهمی، دقت کلی طبقه بندی ۸۹ درصد و کاپای کلی ۸۷ درصد بدست آمد و در نهایت با ورود اطلاعات به محیط GIS مساحت انواع کاربری ها و نقشه نهایی کاربری اراضی تهیه گردید. با انجام این مطالعه مشخص گردید می توان از بازتاب طیفی ثبت شده در تصاویر ماهواره لندست۷ جهت تشخیص و تعیین کاربری اراضی با دقت قابل قبولی استفاده نمود.