سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جمال بنی نعمه – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان
عزیز مومنی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
راب هنمن – استاد خاکشناسی موسسه بین المللی ITC
عباس فرشاد – استاد خاکشناسی موسسه بین المللی ITC

چکیده:

تبدیل مراتع به اراضی دیم از معضلات کشاورزی به شمار می رود و متاسفانه این تبدیل اراضی در منطقه مورد نظر غالبا در اراضی شیبدار بدون توجه به توانایی و تناسب اراضی انجام گرفته است . در نتیجه در اثر آبدوی و فرسایش مقدار قابل توجهی از مواد غذایی از بین م یرود و این امر خطری جدی برای معیشت ساکنین منطقه می باشد . از طرفی تبدیل مراتع به اراضی دیم، چرا در منطقه را کاهش و منجر به کمبود علوفه جهت تغذیه دامها میگردد . برنامه ریزی برای استفاده بهینه از اراضی موجب می گردد تا ضمن حداکثر بهره وری، هر زمینی به مقتضای استعداد و توانمندی خود استفاده شود و در معرض نابودی قرار نگیرد . بنابراین ضرورت تهیه نقشه کاربری اراضی برای بررسی علل تخریب اراضی به منظور توسعه پایدار احساس میشود