سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نعمت ا… جعفر زاده حقیقی – دکترای مهندسی بهداشت محیط،گروه بهداشت محیط،دانشکده بهداشت دانشگاه
مسعود رفیعی – فوق لیسانس بهداشت حرفه ای و دانشجوی دکترای علوم محیطی، اهواز
الهام خاکسار – فوق لیسانس علوم محیط زیست، اهواز، بلوار گلستان اداره کل حفاظت محیط زی
لیلا خدابخشی – لیسانس بهداشت محیط و دانشجوی فوق لیسانس مهندسی محیط زیست باگرایش آلو

چکیده:

در این پژوهش که در یکی از صنایع مهم مستقر در اهواز انجام گرفته است، سعی بر آن است تا با بدست آوردن میزان ذرات معلق در محیط باز گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و مقایسه مقادیر بدست آمده در این محیط با استانداردهای حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) و استانداردهای ایران (اقتباس از استاندارد های سازمان جهانی بهداشت (WHO) بتوان کیفیت هوا را در دو دوره مورد نظر (دوره سرد و دوره گرم) مشخص نمود و تأثیر عوامل جوی را روی میزان ذرات بدست آمده بررسی نمود. این واحد صنعتی در زمینی به مساحت ۱۱۹/۹۶۰۴ هکتار با زیربنایی بالغ بر ۲۶۱۰۰۰ متر مربع در ۱۰ کیلومتری جاده خرمشهر و در جنوب شهر اهواز قرار دارد که از سمت شرق به روخانه کارون و از غرب به جاده اصلی اهواز- خرمشهر محدود است و از انرژی الکتریکی و گاز طبیعی، انرژی مورد نیاز خود را تأمین می کند. روش نمونه برداری از محیط باز، روش ASTM با کد۹۱-۴۰۹۶ D ، می باشد( ۹). در این روش فعال نمونه برداری از پمپ با حجم بالا و فیلتر فایبرگلاس استفاده شد که در مجموع از ۱۴ ایستگاه تعیین شده تعداد ۸۴ نمونه ( ۴۲ نمونه در دوره گرم و ۴۲ نمونه در دوره سرد سال ۱۳۸۴ ) برداشته شد و نتایج حاصله بیانگر آن است که میانگین غلظت TSP در هوای نمونه برداری شده در محیط باز همگی بالای حد استاندارد مورد قیاس ( ۲۵۰μg/m3 = EPA) و استاندارد هوای پاک ایران، اقتباس شده از استاندارد هایWHO میباشند. بجز در یک مورد، (ایستگاه طب صنعتی با۲۲۷μg/m3 مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۹ ، پاک ترین روز سال که در فصل سرد اتفاق افتاده است) تمامی نمونه ها بیش از حد استاندارد بوده، میانگین نمونه ها در فصل گرم سال ۷۴۹٫۶۵μg/m3 ، در فصل سرد ۵۴۹μg/m3 ، میانگین سالانه نمونه ۶۴۹μg/m3 ، میانگین ماهیانه نمونه ها ی بالای استاندارد بوده و بالاترین میزان، مربوط به تیر ماه ( ۸۹۰٫۳۳μg/m3 ) و کمترین میزان ، مربوط به آذر ماه ( ۳۰۶٫۳۳μg/m3) می باشد.آلوده ترین ایستگاه ها، در فصل گرم سال؛ مربوط به ایستگاه های ایمنی و آتشنشانی، درب کوثر و ترانزیت میباشند که به ترتیب (۱۵۳۶٫۷ و ۱۲۶۷٫۲ و ۱۰۵۲٫۲ ) μg/m3 و در فصل سرد سال، درب کوثر، پارکینگ حراست و ترابری سنگین میباشند که به ترتیب ( ۱۵۸۳٫۴ و ۶۷۰٫۲۳ و ۵۶۶٫۸۳) μg/m3 میباشند. آلوده ترین روز سال در این نمونه برداری ۱۳۸۴/۴/۲۳ با غلظت ذرات (۲۲۵۵٫۸۴μg/m3 ) در ایستگاه ایمنی و آتشنشانی بوده است. طی آزمون های بعمل آمده بین غلظت ذرات و پارامترهای جوی مانند دما، رطوبت نسبی فشار هوا و سرعت باد، میزان غلظت ذرات تنها با دما دارای اختلاف معنی داری است که در تابستان ( ۰٫۴۹ = P ) و در زمستان از طریق آزمون های پارامتریک هیچکدام از پارامترها با میزان غلظت ذرات دارای اختلاف معنی دار نبوده ولی در آزمون های غیر پارامتریک میزان غلظت ذرات معلق و دما با اختلاف مرزی (۰٫۰۵ = P ) دارای اختلاف معنی داری میباشد.