سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مریم دشتی مرویلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی قره محمودلو – عضو هیات علمی دانشگاه گرگان
فهیمه پورقاسمی – دانش آموخته کارشناسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه گرگان

چکیده:

یکی از استراتژی ها در حفاظت آبهای سطحی، بررسی کیفی و شناخت منابع آلاینده آن جهت کنترل و رفع آلودگی می باشد. رودخانه مورد مطالعه درحوزهنرماب در شهرستان مینودشت واقع شده و یکی ا زتغذیه کننده های ابخوان این شهر می باشد. بدین منظور پس از انجام مطالعات اقلیمی، زمین شناسی و هیدرولوژی حوزه و تاثیر انها بر کیفیت آبهای سطحی حوزه، از یک دوره نمونه برداری در اردیبهشت ۱۳۸۵ انجام شد. شاخصهای مختلف کیفی آب از جمله مجموع کاتیونها و انیونها، میزا ن کل مواد جامد محلول، Ec , SAR , PH ارتباط انها با یکدیگر و همچنین روند تغییرات انها طی ۱۵ سال آماری بررسی شد. بررسی کیفیت آب با استفاده از روشهای گرافیکی (نمودارهای دروو ، پایپر ، ویلکوکس، شولر، استیف) و نرم افزارهای (GWW,Aqqa) بعمل آمد. طبق نمودار شولرنمونه ها دارای کیفیت خوب تا قابل قبول برای شرب و بر اساس نمودار ویلکوکس کیفیت نمونه ها از نظر کشاورزی در کلاس آبهایی C2C1 واقع شدند که برای استفاده کشاورزی مناسب می باشد.