سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید تقوایی – مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران
پروین علیزاده اسلامی – گروه شیمی دانشکده علوم پایه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سوده شعبانی – مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران
فرسا فتوحی – مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران

چکیده:

میکروساختارهای لاستیکی پلی بوتادین نقش موثری بر خواص مواد داشته، از این رو آنالیز کیفی و کمی این میکرو ساختارها در کنترل کیفی محصولات PBR و SBR حائز اهمیت است. تکنیک عبوری اندازه گیری IR در مورد PBR با استفاده از سل مایع و نمونه نامحلول به وزن دقیق نمونه نیاز دارد و مقادیر زیادی کربن دی سولفید سمی به عنوان شناساگر مورد نیاز است. با توجه به حساسیت بالای اسپکترومتر FT-IR و عدم نیاز به استفاده از هیچ گونه ی شیمیایی غیر از خود و سهولت آماده سازی نمونه ها، ابزار تک انعکاسی ATR در آنالیزهای غیر تخریبی ارجحیت می یابد. در این بررسی، اندازه گیری میکروساختارهای نمونه PBR به وسیله ATR تک انعکاسی از جنس ZnSe در محدوده عدد موجی پائین به کار برده شد.