سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داریوش سوری – گروه فیزیک، دانشگاه ملایر
سیدعلی صالحی زاده – آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک حالت جامد – دانشکده فیزیک، دانشگاه علوم پای

چکیده:

در کار حاضر لایه های آمورف ترکیباتTeO2-V2O5-NiO به روش دمیدن در مذاب تهیه شده اند. جذب نوری لایه های مذکور در ناحیه مرئی – فرابنفش تعیین شده است. گاف انرژی نوری و حالتهای نمونه های مورد بررسی به روش انطباق جذب تعیین شده است. نتایج حاصل مبین کاهش گاف انرژی با افزایش مولفه NiO درنمونه های مورد نظر می باشد که تطابق خوبی با نتایج قبلی بدست آمده از روش تاوک برای همین نمونه ها دارد.