سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کرامتی – ریاست مرکز مطالعات مخازن پژوهشگاه صنعت نفت
علیرضا شاکری – کارشناس ارشد واحد پژوهش زمین شناسی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت
نفیسه سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، علوم

چکیده:

در این مطالعه به بررسی و شناخت گروههای سنگی مخزنی سازند سروک در یکی از میادین جنوب غربی ایران پرداخته شده است. برای تعیین گروههای سنگی مخزنی از تلفیق نتایج حاصل از انالیزهای مغزه ها، مطالعه مقاطع نازک و مطالعه با میکروسکوپ پلاریزان همراه با لاگهای پتروفیزیکی استفاده شد. در توصیف نمونه های مغزه از دیدگاه زمین شناسی تعداد ۱۸۵ نمونه از سازند سروک از عمق ۲۷۷۹ تا ۲۸۵۹ متری از چاه مورد نظر مورد مطالعه ماکروسکوپی با استفاده از لوپ با بزرگنمایی ۱۰ برابر و مطالعه میکروسکوپی با استفاده از میکروسکوپ پلاریزان گردید که در این مطالعه مقاطعنارک تهیه شده از نمونه های مغزه (Thin section) به منظور مطالعات پتروگرافی و بافت و ساخت رسوبی مورد بررسی قرار گرفت. با مطالعه میکروسکوپی مقاطع نازک کلیه خصوصیات پتروگرافی که شامل لیتولوژی (آهکی، دولومیتی و …) نوع الوکم ها (اسکلتی ، غیر اسکلتی) ، بافت، فرایند های دیاژنز محیط رسوبی، رخساره های میکروسکوپی (میکروفاسیس) مشخص گردید. پس از مطالعه ماطع از دیدگاه زمین شناسی به مطالعه و بررسی انها جهت تشخص کیفیت مخزنی پرداخته شد و یکی از مهم ترین پارامترهای پتروفیزیکی (تخلخل) موردد بررسی قرار گرفت. با توجه به بررسی و مقایسه تخلخل به تراوایی هر بخش از این انتروال ۵ گروه سنگی مخزنی تشخص داده شد.