سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین کرمی مقدم – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمانه حاجی مشهدی – کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در حوضچه های آرامش ، به دلیل تغییر ناگهانی رژیم جریان، پرش هیدرولیکی ایجاد شده که با تلاطم شدید، انحراف خطوط جریان و ورود هوا به جریان، همراه باشد. همچنین اتلاف انرژی در پرش، نوسانات شدید فشاری را در پی خواهد داشت، که با ایجاد نیروهای بالآبرنده ، تعادل دالهای کف حوضچه های آرامش را برهم خواهد زد. در این تحقیق با توجه به آزمایشهایی که برروی مدل هیدرولیکی حوضچه آرامش سد گلستان انجام شده است از طیف های نوسانات فشاری ثبت شده توسط سه پیزومتر که در منطقه زیرپرش هیدرولیکی به کار گذاشته شدند استفاده گشته است. به طوریکه آبتدا این طیف ها به کمک تبدیل فوریه اصلاح گشته و سپس با استفاده ازتآبع چگالی احتمال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. و سرانجام نتیجه گیری شده که در طراحی دال های کف حوضچه ارامش و برآورد ضخامتمورد نیاز دال در برآبر نیروهای بالآبرنده ، زمانیکه تراز فشاری Ps هشت برآبر انحراف از استاندارد فشارهای ثبت شده باشد، زمان مورد نیاز برای اینکه بالا و پایین دال هر دو به تراز فشاری یکسان Ps برسند، به حداقل خواهد رسید که این موضوع باعث حفظ تعادل دال ها خواهد شد.