سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید مقتضی قمی – شرکت نفت ایرانول
مهرداد منطقیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی

چکیده:

توزیع تابع زمانی RTD یکی از مشخصات خشک کن دوار است که برای هر ماده بطور مجزا تعیین می گردد و محققین روابط مختلفی برای پیش بینی آن ارائه نموده آن. درمقاله حاضر نتایج آزمایشات تعیین RTD مالت گندم در خشک کن دوار ارائه شده است و بر مبنای آن رابطه زیر برای تعیین مقدار آن پیشنهاد شده است:
[فرمول در متن اصلی]
که در آن L طول خشک کن بر حسب D, (m) قطر خشک کن بر حسب متر Nd,(m) سرعت چرخش خشک کن بر حسب (r/min) ، آلفا زاویه خشک کن نسبت به افق و تتا زاویه سقوط ذرات از روی پره بر حسب درجه می باشد.