سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
علی آقائی – دانشجوی کارشناسی ارشد؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس سام – دانشیار بخش مهندسی معدن؛ دانشگاه شهید باهنرکرمان
پرویز پورقهرمانی – دانشیار بخش مهندسی معدن؛ دانشگاه صنعتی سهند تبریز
اصغر باقریان – مجتمع مس سونگون؛ رئیس امور تغلیظ

چکیده:
یکی از مشکلات اصلی در کارخانه فرآوری مولیبدن مجتمع مس سونگون، پایین بودن میزان بازیابی است. در این کارخانه سلول های پرعیارکنی اولیه نقش مهمی در بازیابی مولیبدنیت دارند. چنانچه در این مرحله کانی های مولیبدنیت به باطله راه پیدا کند بطور کلی از سیستم جدایش خارج و میزان بازیابی را کاهش می دهند. به همین دلیل در این مقاله هدف بررسی حداکثر بازیابی قابل دستیابی برای شرایط حاضر در سلول های رافر با استفاده از روش آنالیزدرختی میباشد. با نمونه گیری های انجام شده میزان بازیابی و عیار متوسط کنسانتره سلول های رافر در شرایط فعلی کارخانه به ترتیب ۸۲/۴ ۴/۲ درصد بدست آمد. با مقایسه نتایج شرایط عملیاتی فعلی با میانگین نتایج آزمون های آنالیز درختی که شرایط ایده ال کارخانه را نشان می دهد، این نتیجه حاصل شد که در شرایط موجود، دستیابی به بازیابی ۸۶/۷ درصد برای تولید کنسانتره با عیار ۵/۵ – ۳/۵ درصد در سلول های پرعیارکنی اولیه امکان پذیر است.