سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خانعلی نقوی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا … (عج) اداره بهداشت
علی مهرابی توانا – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا … (عج) اداره بهداشت
محمدصادق اصانلو – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا … (عج) اداره بهداشت

چکیده:

در شرایط اضطراری از جمله وقوع حوادث غیر مترقبه و بلایا تغذیه انسان دچار اختلال می گردد و نیاز مبرم برای تأمین تغذیه کافی و سالم بیش از پیش احساس می شود . تجارب گذشته مؤ ید این نکته است که وقتی حادثه رخ داده است تا تأمین تغذیـه کافی و بهداشتی مدتی سپری شده است که خیلی مناسب نبوده است . لذا ضرورت دارد که در شرایط حوادث غیر مترقبـ ه بـه موضوع تغذیه به عنوان یک package از قبل آماده شده نگریسته شود و نواقص و کمبودهای تغذیه بدین شکل مرتفع گردد . نویسندگان طی تجارب ارزنده حضور خود در بلایا تقریباً راه حل اصلی مواجهه با ایـن مـشکل را بهـره وری از پروتوکـل تهیـه تغذیه در بلایا به ویژه به صورت بسته بندی شده ) ) package می دانند و آن را بـرای شـرایط مـشابه در آینـده پیـشنهاد مـی نماید . در طی ارایه مقاله جزئیات این ) package تغذیه بسته بندی شده ) که نیاز هـای ضـروری انـسان از نظـر آب، امـلاح ، پروتئین، چربی، ویتامین و قند را تأمین می نماید تشریح خواهد نمود .