سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مرتضی رفیعی – مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
نضال صراف زادگان –
مریم بشتام –

چکیده:

بیماری عروق کرونر (CAD) یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده زندگی در جوامع بشری است به طوریکه ۷۰درصد مرگهای بالای ۷۵ سال و ۲۵ درصد علل مرگ افراد بالای ۳۰ سال به این عوامل مربوط می باشد (برای مثال این آمار در آمریکا ۴۴% می باشد). شیوع خود این بیماریها در سال ۱۹۸۹ بر اساس NALBI،شش و نه دهم میلیون یا ۳% جامعه بوده است. این در حالی است که سالیانه ۸۰۰۰۰۰ مورد جدید AMI ثبت شده و ۴۵۰۰۰۰ مورد عود بیماری مشاهده می شود که سن بروز آنژین و AMI به ترتیب در زنان ۱۰ و ۲۰ سال دیرتر از مردان می باشد.
همچنین CAD و آترواسکلروز باعث ۷۵ تا ۸۰ درصد مرگ در جوانان دیابتی می ود. علاوه براین، مخارج و هزینه های اقتصادی بسیار زیادی برای تشخیص و درمان بیماریهای عروقی کرونر لازم است.