سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شمس الدین ملازاده – بیمارستان امام خمینی ( ره ) ارومیه
حسن رفیعی – بیمارستان امام خمینی ( ره ) ارومیه
شهریار صیادی – بیمارستان امام خمینی ( ره ) ارومیه
فردین غریبی – بیمارستان امام خمینی ( ره ) ارومیه

چکیده:

در سالهای اخیر موارد چشم گیری از وقوع شرایط اضطراری طبیعی و ساخته شده به دست بشر و در نتیجه افزایش پیوسـته در تعداد جوامع بلازده، آوارگان و جابجایی افراد رخ داده است . در حالی که بیماری و بی خانمانی از بارزترین مشکلات ایـن افـراد و جوامع است، سوء تغذیه و کمبود ریز مغذی ها نیز از مسائل رایج و شایان ذکر است . از اولین آثار یک شرایط اضطراری میتـوان به کمبود غذا و مواد غذایی اشاره کرد که در خشکسالی و سیل، جنگ ها، گرفتاری های اقتصادی و یا جـا بـه جـایی تـوده هـای مردمی دیده می شود . مشکلات تغذیه ای که پس از ظهور این کمبودها حاصل می شود، بر وضعیت بیماری و مرگ و میـر بـاری اضافی را تحمیل کرده و باعث تأخیر در فراین د بهبودی و بازیافت اقتصادی اجتماعی می شود . لذا ضروری است که اقدامات لازم در زمینه عملیات تغذیه ای در وضعیت اضطراری و مسئله گنجاندن مسائل تغذیه ای نظیـر تـأمین نیازهـای تغذیـه ای و بررسـی بیماری های ناشی از کمبودهای تغذیه ای و ریزمغذی ها در آماده سازی اضطراری مو رد توجه قرار گیرد و در ادامه بـا روش هـای ارزیابی و پایش وضعیت تغذیه ای جمعیت نظیر آنالیز و تفسیر برنامه های غذارسانی عمومی و اختصاصی پی گیری شود .