مقاله تغليظ و خالص سازي اسيدهاي چرب امگا -۳ با روش کمپلکس اوره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: تغليظ و خالص سازي اسيدهاي چرب امگا -۳ با روش کمپلکس اوره
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيدهاي چرب
مقاله امگا -۳
مقاله خالص سازي
مقاله کمپلکس اوره
مقاله فيتوفاگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي طلب هديه
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمند مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پورغلام رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روغن ماهي به وسيله روش Bligh and Dyer از بافت ماهيچه اي فيتوفاگ استخراج گرديد، نمونه هاي روغن در ۷۰ – درجه سانتي گراد نگهداري شدند و سپس اسيدهاي چرب چند غيراشباعي به کمک روش کمپلکس اوره تغليظ شدند. خالص سازي اسيدهاي چرب امگا -۳ از روغن فيتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) با روش کمپلکس اوره به ترتيب در دماهاي ۵ – درجه سانتي گراد، ۱+ درجه سانتي گراد و ۵+ درجه سانتي گراد انجام گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد که در طول فرآيند ميزان استخراج امگا – ۳ افزايش مي يابد، در حالي که اسيدهاي چرب اشباع و تک غيراشباعي به دليل تشکيل کمپلکس با اوره کاهش مي يابند. بهترين درجه حرارت براي دريافت حداكثر درصد وزني امگا – ۳ در ۱+ درجه سانتي گراد به دست آمد. ميزان امگا – ۳ استخراج شده در روغن فيتوفاگ قبل از خالص سازي ۲۰٫۵۸ درصد وزني از کل روغن استخراج شده بود و پس از خالص سازي به کمک روش کمپلکس اوره، اين ميزان در ۱+ درجه سانتي گراد به ۶۷٫۸ درصد وزني افزايش يافت که در مقايسه با درصد وزني هاي امگا – ۳ حاصل شده در دماهاي ديگر بالاتر بود. همچنين در ۵+ درجه سانتي گراد به ۳۶٫۸۲ درصد وزني و در ۵ – درجه سانتي گراد به ۲۲٫۵۳ درصد وزني از کل روغن استخراج شده رسيده، بود.