سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدسیاوش مدائنی – استاد مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه – گروه مهندسی شیمی
علیرضا خدابخشی – کارشناسی ارشد در رشته شیمی کاربردی دانشگاه رازی کرمانشاه – گروه مهند

چکیده:

تکنولوژی جداسازی توسط غشاء با توجه به توانایی های خاص این فرایند، جایگاه ویژه ای رادر بین فرایندهای جداسازی به خود اختصاص داده است. در این میان تغلیظ اسمزی به عنوان جوان ترین شیوه چشم انداز تازه ای را در خصوص کاربرد گسترده فرایندهای غشایی در جداسازی و خالص سازی مواد گشوده است. در این تحقیق امکان پذیری تغلیظ اسمزی الکلها برای آبگیری ازآنها مورد بررسی قرار گرفته است. این عمل روی مخلوطهایی از ایزوپروپانول و آب (با درصدوزنی ٥٠ ٪ تا ٩٧ ٪) و در دمایСº ٢٥ انجام شد. در قسمت استریپ گلیسیرین ، اتیلن گلی کول، دی اتیلن گلی کول ، ٢- اتیل هگزانوییک اسید و محلولهای حاوی نمکهای ۴NaCl وCaCl2، CuSO مورد استفاده قرار گرفت وآزمایشها جهت کنترل و توسعه شارعبوری ایزوپروپانول ازغشاءGVHP درخلال عملیات تغلیظ اسمزی مخلوط آب و ایزوپروپانول انجام شد.