مقاله تغييرات آب و هوايي: تاملي بر راهبردها و تدابير حقوقي سازمان ملل متحد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۹۳ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: تغييرات آب و هوايي: تاملي بر راهبردها و تدابير حقوقي سازمان ملل متحد
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرات آب و هوايي
مقاله گازهاي گلخانه اي
مقاله کنوانسيون ساختاري
مقاله پروتکل کيوتو
مقاله تثبيت کيوتو
مقاله تثبيت انتشار
مقاله کاهش انتشار
مقاله توسعه پاک
مقاله تجارت انتشار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تغيير آب و هوايي جزء مسايل و نگراني هاي قابل توجه جامعه بين المللي به شمار مي رود. سازمان ملل متحد از سال ۱۹۷۹ اين مساله را شناسايي كرده و با برگزاري دهها كنفرانس بين المللي و منطقه اي و تصويب دو سند الزام آور بين المللي به تدريج سياست ها، خط مشي ها و تدابير حقوقي را براي رويارويي با تغييرات ياد شده توسعه داده است. تثبيت و كاهش گازهاي گلخانه اي و سازگاري با تغييرات آب و هوايي سه خط مشي ملل متحد در اين باره به شمار مي روند. كنوانسيون ساختاري براي خط مشي تثبيت و سازگاري و پروتكل كيوتو براي كاهش گازهاي گلخانه اي تدابير حقوقي رو به تكاملي ارايه مي دهند. تصويب اين اسناد بخشي قابل توجه از فقر هنجاري در رويارويي با مساله تغييرات آب و هوايي را برطرف كرده و همبستگي قابل توجه در رويارويي با مساله تغييرات آب و هوايي بوجود آمده است. با اين همه، نگراني ناشي از مساله اجراي هنجارها همچنان باقي است.