مقاله تغييرات بيان گيرنده IGF-I و پروتئين شماره ۱ متصل شونده به آن در نواحي مختلف مغز مدل حيواني مقاوم به انسولين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۷۰۷ تا ۷۱۲ منتشر شده است.
نام: تغييرات بيان گيرنده IGF-I و پروتئين شماره ۱ متصل شونده به آن در نواحي مختلف مغز مدل حيواني مقاوم به انسولين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله مقاومت به انسولين
مقاله مغز
مقاله پروتئين شماره ۱ متصل شونده به IGF
مقاله گيرنده IGF-I

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروانه تفرشي آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: جلال راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: درويش علي پور شميلا
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري حوري
جناب آقای / سرکار خانم: عادلي خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اطلاعات کمي در زمينه متابوليسم گلوکز در مغز که از بافت هاي غير حساس به انسولين است، موجود مي باشد. بيان گيرنده هاي انسولين در نواحي مختلف مغز و تشکيل هيبريد با گيرنده فاکتور رشد شبه انسولين (IGF-IR)، نقش گيرنده IGF-I را در انتقال سيگنال پيشنهاد مي کند. در اين مطالعه تغييرات در بيان رسپتور IGF-I و پروتئين متصل شنونه به IGF به عنوان عامل جايگزين انسولين در بافت مغز مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: با خوراندن آب فروکتوزدار (%۱۰)، مقاومت به انسولين در موش هاي صحرايي نژاد ويستار القا و سطح بيان رسپتور IGF-I و پروتئين متصل شونده به آن IGFBP1-(IGF binding protein I) در اغلب نواحي مغزي بدون تغيير مي ماند.
نتيجه گيري: عدم تغيير در بيان گيرنده IGF-I و پروتئين متصل شونده به IGF به معني عدم دخالت سيگنالي وابسته به گيرنده IGF-I نيست، بلکه پژوهش هاي بيشتري در زمينه فعال شدن آبشار دورن سلولي IGF-I را مي طلبد که در مطالعه هاي آتي به آن پرداخته خواهد شد.