مقاله تغييرات تراكم جمعيت پسيل پسته (Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae در منطقه رفسنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۹۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تغييرات تراكم جمعيت پسيل پسته (Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae در منطقه رفسنجان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرات جمعيت
مقاله زيست شناسي
مقاله Agonoscena pistaciae
مقاله پسيل پسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوري قنبلاني قدير
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پسيل پسته، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer، يكي از مهم ترين آفات درختان پسته در تمام مناطق پسته كاري ايران مي باشد. مطالعه دقيق زيست شناسي آفات در شرايط صحرايي، اولين گام در تدوين برنامه هاي مديريت تلفيقي آفات در يك منطقه خاص است. در اين تحقيق تغييرات فصلي جمعيت تخم، پوره و حشرات كامل پسيل پسته طي سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در منطقه رفسنجان بررسي شد. بررسي ها نشان داد اين حشره ۶ نسل كامل و يك نسل ناقص (نسل هفتم) در سال دارد. ميانگين طول دوره فعاليت حشرات كامل، تخم و پوره براي نسل هاي اول تا ششم طي دو سال به ترتيب ۵٫۲±۲۷٫۸، ۲٫۶±۲۷٫۴ و ۱٫۹±۲۷٫۱ روز محاسبه شد. تاثير ارتفاع درخت بر توزيع جمعيت تخم و پوره در سه ارتفاع پايين، مياني و بالاي درخت نشان داد كه با افزايش ارتفاع گياه، تراكم تخم و پوره افزايش مي يابد.