مقاله تغييرات رفتارهاي حركتي و يادگيري ناشي از مصرف WIN 5512-2، آگونيست گيرنده كانابينوييدي، در مرحله جنيني در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: تغييرات رفتارهاي حركتي و يادگيري ناشي از مصرف WIN 5512-2، آگونيست گيرنده كانابينوييدي، در مرحله جنيني در موش صحرايي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم كانابينوئيدي
مقاله دوره پيش از تولد
مقاله فعاليت حركتي
مقاله حافظه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: جان احمدي مهيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مصرف كانابيس در طول دوره،‌ جنيني ممكن است كه با آسيب در روند رشد جنين، نقص در حافظه و سيستم حسي – حركتي همراه باشد.
روش ها: موش هاي صحرايي حامله نژاد Wistar با زايمان بار اول به طور تصادفي در چهار گروه كنترل، شاهد و درمان ۰٫۵ Win و ۱ قرار گرفتند. در گروه هاي درمان روزانه ۰٫۵ يا ۱ ميلي گرم بر كيلوگرم Win حل شده در تويين %۱ از روز ۵ تا ۲۰ حاملگي دريافت كردند. هفته هاي سوم، پنجم و هفتم پس از توليد اثر مصرف Win در دوره جنيني بر تعادل، حافظه،‌ وزن، مرگ و مير نوزادان مورد ارزيابي قرار گرفت. در روز دوم پس از تولد رفلكس راست شدن نوزادان موش صحرايي مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: رفلكس راست شدن در روز دوم پس از تولد در گروه Win 1 mg/kg بطور معني داري نسبت به ديگر گروه ها نقصان يافت. با اين حال، بررسي فعاليت تعادلي و عملكرد سيستم حركتي حيوان در انتهاي هفته سوم و پنجم پس از تولد با استفاده از آزمون ميله چرخان (Rotarod) اختلاف معني داري بين گروه ها نشان نداد. يادگيري احترازي غيرفعال نشان داد كه مصرف پيش از تولد Win 0.5 mg/kg باعث به ترتيب افزايش و كاهش معني داري در تعداد دفعات و در زمان ورود به اتاق تاريك در روز ۱ و ۷ پس از اكتساب نسبت به گروه كنترل و شاهد شد. مصرف Win در دوران حاملگي تاثير معني داري بر وزن مادران حامله در روز اول و سه هفته بعد از حاملگي نداشت. تعداد نوزادان متولد شده در گروه دريافت كننده Win 1mg/kg نسبت به گروه هاي كنترل، شاهد و Win 0.5mg/kg كاهش معني داري (p<0.001) نشان داد. همچنين، طول مدت حاملگي در گروه Win 1mg/kg نسبت به گروه هاي كنترل (p<0.001)، شاهد (p<0.0001) و (p<0.01) Win 0.5mg/kg كوتاه تر بود.
نتيجه گيري: مصرف كانابيس در طي حاملگي احتمالا مي تواند باعث تغييراتي در عملكرد سيستم حركتي،‌ حافظه و يادگيري شود و موجب كاهش بخاطرآوري و توانايي هاي حركتي مي گردد.