مقاله تغييرات رويش گونه توسکاي ييلاقي (Alnus subcordata) طي سه دهه در قطعه خزر باغ گياه شناسي ملي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تغييرات رويش گونه توسکاي ييلاقي (Alnus subcordata) طي سه دهه در قطعه خزر باغ گياه شناسي ملي ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باغ گياه شناسي ملي ايران
مقاله توسکاي ييلاقي
مقاله رويش
مقاله قطعه خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: پورهاشمي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از بدو تاسيس قطعه خزر باغ گياه شناسي ملي ايران (۱۳۵۱) گونه هاي مختلف موجود در جنگل هاي طبيعي شمال کشور به اين قطعه منتقل و کاشته شده اند كه امروزه حدود ۳۰ تا ۴۰ سال سن دارند. با توجه به اينکه تاکنون مطالعه اي در مورد وضعيت رويش و سازگاري گونه هاي کاشته شده در باغ انجام نشده است، در اين پژوهش با هدف بررسي اين موضوع، تغييرات رويش گونه توسکاي ييلاقي بعنوان يکي از گونه هاي اصلي اين قطعه در شرايط باغ گياه شناسي ملي ايران مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور از بين درختان توسکاي قطع شده، ۳۰ پايه بطور کاملا تصادفي انتخاب و از محل کنده آنها ديسکي به ضخامت ۳ سانتيمتر تهيه شد. پس از خشک کردن و آماده سازي ديسک ها، با استفاده از بينوکولار و کوليس پهناي دواير ساليانه در چهار جهت اصلي جغرافيايي و با دقت ۰٫۰۱ ميليمتر اندازه گيري شد. بر اساس نتايج بدست آمده ميانگين رويش قطري جاري سالانه و ميانگين رويش جاري سطح مقطع سالانه درختان مورد بررسي که بين ۳۰ الي ۴۷ سانتيمتر قطر برابر سينه و ۲۲ الي ۳۰ سال سن داشتند، به ترتيب ۱۱٫۹۹ ميليمتر و ۰٫۳۴ سانتيمتر مربع بدست آمد. حداکثر رويش قطري جاري و رويش جاري سطح مقطع نيز بترتيب در سنين ۵ و ۱۱ سالگي صورت گرفته بود. همچنين مشخص شد که دوره هاي خشکسالي باعث افت رويش قطري در درختان توسکا شده اند. بررسي ميانگين رويش قطري درختان مورد بررسي با استفاده از روش مقايسه هاي چندگانه دانکن نيز نشان داد که روند رويش قطري اين گونه کاملا با مراحل رويشي از نظر جنگل شناسي تطبيق دارد.