مقاله تغييرات زاويه سمت گيري مولکول هاي بلور مايع نماتيک بر حسب q فاصله عمودي در يک تيغه نازک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تغييرات زاويه سمت گيري مولکول هاي بلور مايع نماتيک بر حسب q فاصله عمودي در يک تيغه نازک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلورهاي مايع
مقاله گذار فردريکز
مقاله نماتوهيدروديناميک
مقاله چسبندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه زمانيان محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله يک تيغه نازک بلور مايع نماتيک محبوس بين دو ديواره موازي به ضخامت d با شرط چنگ زدگي قوي مولکولي وميدان مغناطيسي عمود بر سطح تيغه بررسي شده است. آنگاه با استفاده از محاسبات عددي، اثر ضخامت تيغه بر ميدان بحراني، Bc، اثر ميدان مغناطيسي بر بيشينه  واپيچش، qm، و تغييرات  q (زاويه صف بندي مولکول ها با محور آسان از مرکز نمونه) بر حسب فاصله از مرکز تيغه مورد مطالعه قرار گرفته و به نتايج زير دست يافته ايم:
ميدان بحراني Bc با ضخامت تيغه تقريبا نسبت عکس دارد، با افزايش ميدان مغناطيسي، بيشينه واپيچش در مرکز نمونه، qm، افزايش مي يابد و تغييرات q بر حسب فاصله از مرکز تيغه براي زاويه هاي کوچک دقيقا کسينوسي و ديگر زوايا با دقت بالايي تقريبا کسينوسي است.