مقاله تغييرات زماني و مکاني سطح سفره آب زيرزميني با استفاده از زمين آمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۶۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تغييرات زماني و مکاني سطح سفره آب زيرزميني با استفاده از زمين آمار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب زيرزميني
مقاله دشت هاي چهارگانه گناباد
مقاله زمين آمار
مقاله ناهمسانگردي و نيم تغييرنما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسينعلي زاده محسن
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آب زيرزميني، در طي همه قرون، منبع آبي مهمي بوده است. با توجه به اين مهم، ضرورت آگاهي از چگونگي تغييرات زماني و مکاني اين متغير در مناطق گوناگون داراي اهميت است. يکي از علوم نويني که ما را در رسيدن به اين امر ياري مي کند، دانش زمين آمار است. در اين مطالعه، تعداد ۷۶ داده سطح آب زيرزميني چهار فصل سال آبي ۸۳-۱۳۸۲ دشت هاي چهارگانه گناباد و ۷۱ داده سطح آب زيرزميني فصل هاي زمستان ۸۱ و ۸۵ تهيه و به بررسي آمار توصيفي، وجود روند و نيم تغييرنماي داده ها براي هر فصل به گونه جداگانه پرداخته و نقشه هاي تخمين نيز تهيه شد. نتايج نشان داد كه نوسان هاي سطح آب زيرزميني تمامي فصل ها داراي روند و ناهمسانگردي بوده اند. افزون بر اين، فصل هاي بهار، تابستان و پاييز مدل نمايي (دامنه تاثير اصلي و فرعي ۲۰ و ۱۵ کيلومتر) و فصل هاي زمستان ۸۱، ۸۲ و ۸۵ مدل کروي (دامنه تاثير اصلي ۲۳ و ۲۸ كيلومتر و فرعي ۱۵ کيلومتر) را به خود اختصاص داده اند.