مقاله تغييرات ساختاري ژن مقاومت به زنگ قهوه اي Lr35 در ژنوتيپ هاي مقاوم و حساس گندم نان (.Triticum aestivum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۴۹۹ تا ۵۰۹ منتشر شده است.
نام: تغييرات ساختاري ژن مقاومت به زنگ قهوه اي Lr35 در ژنوتيپ هاي مقاوم و حساس گندم نان (.Triticum aestivum L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع نوکلئوتيدي
مقاله جايگزيني مشابه
مقاله ژن هاي مقاومت به بيماري و گندم نان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتي گوگه رحيمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سيدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: اهري زاد سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زنگ قهوه اي از بيماري هاي مهم گندم است که باعث کاهش عملکرد آن مي شود. توليد ارقام مقاوم يکي از راهکارهاي اصلي کنترل بيماري زنگ گندم است. لازمه اين عمل، شناخت ژنتيک مقاومت و ژن هاي مقاومت به بيماري است. در اين مطالعه با استفاده از سه جفت آغازگر اختصاصي طراحي شده بر اساس داده هاي موجود در مرکز ملي اطلاعات بيوتکنولوژي (NCBI)، قطعاتي بطول ۳۵۱-۳۴۰ جفت باز از ژن Lr35 تکثير شد. قطعات پس از همسانه سازي، توالي يابي شدند. بلاست توالي قطعات تکثيري از ژن Lr35 در ژنوتيپ هاي مورد مطالعه، شباهت ۹۵ درصد با توالي ژن Lr35 گندم نان از NCBI نشان داد. علاوه بر اين، توالي هاي حاصل داراي شباهت ۹۳ درصد با ژن Lr21 از کلون کاسميدي ۶۹-۷-۱ Aegilops tauschii، ۸۷ درصد با ژن گلوتنين A با وزن مولکولي بالا ازTriticum turgidum ، ۸۴ درصد با ژن پلاستيدي استيل کوآنزيم آ کربوکسيلاز (Acc–۱) ازT. turgidum و ژن هاي مقاومت به سفيدک پودري و تحمل به سرماي گندم نان بود. توالي هاي تکثيري با استفاده از سه جفت آغازگر، داراي يک چارچوب قرائت آزاد، به ترتيب به طول ۱۶۲، ۱۵۶ و ۱۶۰ جفت باز بوده و پروتئين هايي بطول ۵۴، ۵۲ و ۵۴ اسيدآمينه رمز کردند. بررسي ساختار توالي ها نشان دهنده وجود ناحيه غني از لوسين، از نواحي حفاظت شده در ژن هاي مقاومت به بيماري ها در گياهان بود. تجزيه خوشه اي بر اساس توالي قطعات تکثيري از ژن Lr35 با استفاده از جفت آغازگر دوم ژنوتيپ ها را بر اساس پاسخ به زنگ آنها گروه بندي کرد. نسبت جايگزيني هاي نامشابه به مشابه نشان دهنده نقش احتمالي گزينش مثبت و يا گرينش ايجاد کننده تنوع در تغييرات نوکلئوتيدي اين ژن بود. با توجه به وجود تفاوت هاي نوکلئوتيدي بين ژنوتيپ هاي مقاوم، نيمه مقاوم و حساس، مي توان از آنها براي طراحي آغازگرهاي اختصاصي مبتني بر SNPها جهت شناسايي ارقام حساس و مقاومت به زنگ قهوه اي در گندم استفاده کرد.