مقاله تغييرات شعاعي در ضريب نفوذپذيري طولي چوب راش داراي دل قرمزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تغييرات شعاعي در ضريب نفوذپذيري طولي چوب راش داراي دل قرمزي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضريب نفوذپذيري طولي
مقاله دل قرمزي
مقاله راش
مقاله تيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلاميان هادي
جناب آقای / سرکار خانم: طارميان اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تغييرات شعاعي در ضريب نفوذپديري طولي چوب راش ايران (Fagus orientalis) داراي دل قرمزي مورد بررسي قرار گرفت. تخته هاي تهيه شده از مغز به پوست تحت دماي ۵۰oC و رطوبت نسبي ۶۳ درصد تا رطوبت نهايي۷ درصد خشک شدند. سپس دو اندازه نمونه استوانه اي شکل از هر يک از چوب هاي داراي دل قرمزي و بدون دل قرمزي در جهت طولي با قطر  18mmو طول ۱۵ و ۳۰ mm تهيه شد و براي محدود کردن عبور سيال (هوا) از جهت طولي، سطوح جانبي آن ها با رزين اپوکسي اندود شد. سپس، ضريب نفوذپذيري طولي آن ها با يک دستگاه اندازه گيري ضريب نفوذپذيري با گاز (هوا) اندازه گيري شد. در هر يک از طول هاي ۱۵ وmm 30 ، الگوي تغييرات شعاعي ضريب نفوذپذيري همانند بود. نتايج نشان داد که ضريب نفوذپذيري طولي نمونه هاي نزديک پوست بيشتر از نمونه هاي نزديک مغز است و در ناحيه نزديک مغز، کاهش شديد و ناگهاني در ضريب نفوذپذيري رخ داد. بررسي هاي ميکروسکوپي نشان داد که صرف نظر از قطر و فراواني عناصر آوندي که در ضريب نفوذپذيري طولي بسيار موثر است، وجود تيل در آوند ها به دليل تشکيل دل قرمزي عامل اصلي کاهش نفوذپذيري طولي بشمار مي آيد.