مقاله تغييرات عمقي هدايت الکتريکي و مرز آب شور و شيرين در آبخوان دشت چاه دراز، سيرجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۳۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تغييرات عمقي هدايت الکتريکي و مرز آب شور و شيرين در آبخوان دشت چاه دراز، سيرجان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هدايت الکتريکي
مقاله عمق
مقاله اسکرين گذاري
مقاله شوري
مقاله دشت چاه دراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نظري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مكنوني گيلاني سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از موانع توسعه در معدن سنگ آهن گل گهر سيرجان كمبود آب شيرين در منطقه است. آبخوان دشت چاه دراز که در مجاور کفه نمکي سيرجان قرار دارد در حال حاضر يكي از منابع تامين كننده آب مورد نياز معدن گل گهر مي باشد، اما وجود آب شور در قسمت زيرين آبخوان، بهره برداري از آن را محدود کرده است. مديريت بهينه و توسعه بهره برداري از اين آبخوان نيازمند شناخت موقعيت قرارگيري اين توده آب شور در آبخوان مي باشد. در اين تحقيق سعي شده است تا با بررسي هيدروشيمي آبخوان و نمونه برداري از چاه هاي پيزومتري به صورت عمقي و سطحي و تعيين هدايت الکتريکي، موقعيت و مرز آب شور و شيرين تعيين شود. تراز سطح ايستابي در محدوده چاه هاي بهره برداري حدود ۱۶۸۵ متر و در نواحي خروجي دشت نزديک به ۱۶۹۰ متر بوده است. با تجزيه و تحليل داده ها، موقعيت مرز آب شور و شيرين در پايين دست چاه هاي بهره برداري در تراز ۱۶۲۵ متري و در اطراف چاه هاي بهره برداري در تراز ۱۶۴۹ متري تعيين شد. همچنين نتايج مدل جريان نشان مي دهد که با افزايش دو برابري پمپاژ چاه ها، افت حدود سه متر در اطراف چاه هاي بهره برداري رخ مي دهد که در نتيجه آن، آب شور با هدايت الکتريکي بيش از ۱۰۰۰۰ ميکروزيمنس بر سانتي متر به کف چاه هاي بهره برداري نفوذ خواهد بود.