مقاله تغييرات فصلي جريان، دما و شوري در خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تغييرات فصلي جريان، دما و شوري در خليج فارس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترموکلاين
مقاله جريان باقي مانده
مقاله جريان جزر و مدي
مقاله سري زماني
مقاله گردش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارم قاضي
جناب آقای / سرکار خانم: علي اكبري بيدختي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عظام مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي آزاد مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه جريان هاي باقي مانده در خليج فارس با استفاده از داده هاي گشت دريايي مونت ميشل ۱۹۹۲ بررسي شده است. براي اين منظور با استفاده از داده هاي موجود، ساختار ميدان هاي دما، شوري، چگالي و جهت جريان در نيمه جنوبي خليج فارس در اعماق مختلف تعيين شد. همين طور مقياس زماني طيف هاي سرعت و جهت جريان جزر و مدي نيز به دست ﺁمده است. با استفاده از مطالعات ميداني جهت جريان هاي باقي مانده در اواخر زمستان تا اواخر بهار يک جريان سطحي را به درون خليج و يک جريان به سمت خارج خليج نشان مي دهند و گوياي اين مطلب است که در اين منطقه گردش باروکلينيک ﺁنتي سيکلوني همزمان با ايجاد چينه بندي دمايي و شکل گيري ترموکلاين، تشكيل مي شود. سرعت جريان باقي مانده حدود ۱۰ سانتي متر بر ثانيه و سرعت جريان جزر و مدي ۵۰ سانتي متر بر ثانيه به دست ﺁمد.