مقاله تغييرات مدل هاي ژئوپليتيکي امنيت در عصر حاضر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۹۸ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: تغييرات مدل هاي ژئوپليتيکي امنيت در عصر حاضر
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت
مقاله مدلهاي ژئوپليتيکي
مقاله ستيزها و نزاع ها
مقاله نظام بين الملل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پناه درو كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه مباحث امنيتي، چه از روشهاي مطالعاتي گسترده و شامل تغييرات سياسي و تکاپوي آکادميک، و چه از روشهاي محدود و کلاسيک قديمي که بيشتر بر مسائل نظامي تأکيد دارد، و يا اينکه روشهاي نظري مدرن استفاده شود، روشن است که فرضيه هاي ژئوپليتيکي با هر يک از اين روشها براي آغاز مطالعات امنيتي جهان با توجه به روند تحولات جهاني، نياز به بازنگري و ژرف انديشي عالمانه و دسته جمعي دارد.
اين پژوهش ضمن تشريح چشم اندازهاي امنيتي جهان و متغيرهاي آن در عصر حاضر، با رويکردي نو و واقع گرايانه بر اساس نوع و ماهيت تحولات امنيتي در جهان و بهره گيري از انديشه هاي ژئوپليتيکي مدرن که در دنياي امروزي نقش اساسي را در طراحي برنامه هاي استراتژيکي و سياست خارجي هر واحد سياسي مستقل و شناخته شده بر عهده دارد، ارائه مي گردد. دو پرسش مهم در اين پژوهش عبارتند از: ۱- چرا امروزه امنيت جهاني و به تبع آن امنيت مناطق تابع متغيّرهاي ژئوپليتيكي است؟۲- تغييرات مدل هاي ژئوپليتيکي تا چه اندازه در امنيت تاثيرگذار بوده و متعاقب آن همساني هاي ژئوپليتيکي در حال تغيير دايم است؟