مقاله تغييرات ميزان لپتين بر اساس نمره وضعيت بدني و دوره شيردهي و اثر اين تغييرات روي توليد مثل گاو شيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۷۳ تا ۴۸۳ منتشر شده است.
نام: تغييرات ميزان لپتين بر اساس نمره وضعيت بدني و دوره شيردهي و اثر اين تغييرات روي توليد مثل گاو شيري
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لپتين
مقاله نمره وضعيت بدني
مقاله توليد مثل
مقاله دوره شيردهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش ميزان شير در گاوهاي شيري با بالانس منفي انرژي در ابتداي دوره شيردهي و کاهش باروري همراه مي باشد. يک پروتئين با ۱۶۷ اسيد آمينه به وسيله ژن ob کد مي شود که لپتين ناميده مي شود (برگرفته از لغت يوناني «لپتوز» به معني لاغر). هورمون لپتين يک پروتئين با وزن ۱۶ کيلو دالتون مي باشد که به طور عمده توسط بافت چربي سفيد توليد مي گردد و در تنظيم مصرف غذا، بالانس انرژي، باروري و سيستم ايمني دخالت دارد. بيان لپتين و ترشح اين هورمون وابسته به تجمع چربي بدن مي باشد و تحت تاثير تغييرات مصرف خوراک قرار دارد. اهدف اين طرح، بررسي تغييرات ميزان لپتين در انتهاي آبستني و ابتداي شيردهي و تاثير دوره شيردهي و نمره وضعيت بدني روي ميزان لپتين پلاسما و بررسي چگونگي آن تغييرات روي صفات توليد مثلي مي باشد. نمونه هاي خوني از ۵۴ گاو هلشتاين در يک زمان ثابت از روز، بعد از شيردوشي و قبل از خوراک دهي از ۲ هفته قبل از زايمان تا ۶ هفته پس از زايش جمع آوري شد. نمره وضعيت بدني گاوها و ميزان لپتين پلاسما به فاصله ۲ هفته اندازه گيري شد. ميزان لپتين تحت تاثير دوره شيردهي قرار داشت و تليسه ها و گاوهاي شکم اول ميزان لپتين بيشتري در مقايسه با گاوهاي چند شکم داشتند (P<0.05). ميزان لپتين در انتهاي آبستني و ابتداي شيردهي اختلافي را نشان نداد. ارتباط نمره وضعيت بدني با ميزان لپتين منفي بود (P<0.05)، ميزان لپتين پلاسما روي صفات توليد مثلي (روزهاي شيردهي در اولين تلقيح، تعداد تلقيح به ازاي آبستني و روزهاي باز) تاثيري نداشت.