مقاله تغييرات مکاني و زماني توزيع اندازه ذرات رسوبات معلق رودخانه کجور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۶۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تغييرات مکاني و زماني توزيع اندازه ذرات رسوبات معلق رودخانه کجور
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانه بندي رسوبات معلق
مقاله رگبار
مقاله مقياس مکاني
مقاله حوزه آبخيز کجور
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كياني هرچگاني محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اندازه ذرات معلق يکي از اساسي ترين ويژگي هاي رسوبات است که بر فرآيند انتقال، رسوب گذاري و کنترل آن ها تاثير مي گذارد، ولي تاکنون بسيار کم مورد توجه قرار گرفته است. اين مطالعه با هدف دانه بندي رسوبات معلق در دو بخش از يک بازه و طي يک رگبار در حوزه آبخيز جنگلي آموزشي دانشگاه تربيت مدرس با مساحت ۱۳۲۶۳ هکتار انجام پذيرفت. بررسي دانه بندي رسوبات معلق بر اساس قانون استوکس و کاربرد روش پيپت اصلاح شده در محيط نرم افزاري GRADISTAT انجام شد. تجزيه و تحليل نمونه ها و تجزيه و تحليل نتايج نشان دهنده تغييرپذيري معني دار مکاني و زماني توزيع اندازه رسوبات معلق در رودخانه کجور بوده است.