مقاله تغييرات نسلي سبك زندگي در جامعه روستايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در رفاه اجتماعي از صفحه ۲۴۱ تا ۲۶۴ منتشر شده است.
نام: تغييرات نسلي سبك زندگي در جامعه روستايي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهنگرمحله
مقاله تفاوت نسلي
مقاله توسعه روستايي
مقاله تغيير اجتماعي
مقاله سبك زندگي
مقاله جامعه روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ازكيا مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني رودباركي سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: مانند همه جوامع در حال دگرگوني در دهه هاي اخير، جامعه ايران دچار دگرگوني در ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و… شده است. روستاهاي ايران به دليل برخورداري از دستاوردهاي تكنولوژيك دنياي مدرن و به سبب برخورداري از تسهيلات ارتباطي، دوره گذار از سبك زندگي سنتي به سمت سبك زندگي نوين را تجربه مي كنند. اين مطالعه بررسي اين گذار از منظر نسلي در جامعه روستايي است.
روش: در اين مقاله، بررسي نسلي تغييرات سبك زندگي با استفاده از روش هاي كمي و كيفي مورد كندوكاو و بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق با به كارگيري تكنيك هاي مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه محقق ساخته، اطلاعات گردآوري و مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: اطلاعات به دست آمده نشان مي دهند، مولفه هاي سبك زندگي در ميان نسل سوم متفاوت از نسل هاي اول و دوم ساكن در روستاست. اما اين تفاوت بر خلاف جامعه شهري به معناي شكاف نسلي در روستا نيست؛ بلكه نسل هاي اول و دوم به نوعي با نسل سوم در به كارگيري سبك زندگي نوين همراه شده اند. و در مواردي خود نيز متاثر از آن شده اند. در مجموع مي توان گفت متغير نسل نقش مهمي در تغييرات ايجاد شده در سبك زندگي روستايي دارد.
نتايج: مسير تغييرات به سمت افزايش تقاضا براي خريد كالاهاي مصرفي است. بطوري كه «ضرورت تزييني» وسايل زندگي بيش تر از «ضرورت كاركردي» آن هاست. در برنامه ريزي هاي توسعه روستايي مي بايست تغييرات و پيامدهاي آن مورد توجه قرار گيرد.