مقاله تغييرات وزن و سطح قندخون همسترهاي ماده در معرض ميدان هاي الکترومغناطيسي گوشي همراه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۶۸۳ تا ۶۸۹ منتشر شده است.
نام: تغييرات وزن و سطح قندخون همسترهاي ماده در معرض ميدان هاي الکترومغناطيسي گوشي همراه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدان الکترومغناطيسي
مقاله گوشي همراه
مقاله قندخون
مقاله همستر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اقدم شهريار حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ريزموج ها از جمله امواج حاصل از ميدان هاي الکترومغناطيسي تلفن همراه مي توانند با نفوذ به بافت ها سبب تغيير در توزيع الکترون هاي غشا سلولي و اختلال در واکنش هاي متابوليکي شوند. در اين مطالعه با توجه به افزايش روزافزوان کاربرد گوشي هاي همراه، اثرات ميدان هاي الکترومغناطيسي ۹۰۰ مگاهرتز تلفن ها بر وزن و قند خون همسترهاي بالغ بررسي شد. ۷۲ همستر ماده در سه گروه آزمايشي تقسیم شدند. گروه ۱ به عنوان شاهد (بدون تاثير ميدان)در نظر گرفته شد. گروه ۲ به مدت ۱۰ روز (کوتاه مدت) و هر روز يک ساعت و گروه ۳ به مدت ۵۰ روز (بلند مدت) و هر روز يک ساعت در معرض ميدان حاصل از گوشي قرار گرفتند. در پايان، حيوانات وزن کشي شده، از هر گروه آزمايشي ۸ حيوان انتخاب و نمونه خون از نظر غلظت قند خون بررسي شد. غلظت کلوگز در گروه طولاني مدت به طور معني داري بيشتر از گروههاي شاهد و کوتاه مدت (۱۱۱٫۶ میلی گرم بر دسی لیتر) و گروه شاهد (۱۰۷ میلی گرم بر دسی لیتر) بود (P<0.01). گروه طولاني مدت، نسبت به گروه شاهد و کوتاه مدت افزايش وزن معني داري داشت (۱۱۵ در مقايسه با ۱۰۰٫۶ و ۱۰۱ گرم) ((P<0.01. در اين مطالعه همسترهاي در معرض ميدان هاي گوشي همراه به مدت طولاني (دوره ۵۰ روزه) باعث افزايشي معني داري وزن زنده و قند خون همسترها شد. بنابراین ميدان هاي گوشي همراه مي تواند، در طولاني مدت باعث افزايش سطح قند خون و وزن زنده در موش سانان گردد.