مقاله تغيير الگوي مصرف جهاني و تاثير آن بر فشردگي فضا و زمان (نمونه موردي: منطقه پنج شهر اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جغرافيا و مطالعات محيطي از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تغيير الگوي مصرف جهاني و تاثير آن بر فشردگي فضا و زمان (نمونه موردي: منطقه پنج شهر اصفهان)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله الگوي مصرف
مقاله فشردگي فضا و مکان
مقاله تغيير کاربري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادم الحسيني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قائدرحمتي صفر
جناب آقای / سرکار خانم: مومني زيبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پديده جهاني شدن از پديده هاي تاثيرگذار مهم دنياي معاصر است که عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را تحت تاثيرخود قرار داده است به طوري که همه شهرهاي جهان دستخوش اين پديده و نتايج آن شده اند. هر کشوري بنا به توان و قدرت اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود از اين پديده تاثير پذيرفته است. بعضي از اين کشورها در مقايسه با ديگر کشورها موفقيت هاي بهتري را در امر جهاني شدن کسب نموده اند که نمونه آن کشورهاي غربي و آمريکا مي باشدکه باعث جذب و افزايش سرمايه گذاري داخلي و خارجي، توسعه تجارت آزاد، افزايش حجم فعاليت هاي فرامرزي و همچنين باعث تغيير الگوي مصرف غذا شده است.
در اين پژوهش ارتباط بين تغيير الگوي مصرف جهاني و تغيير کاربري زمين (کاربري مورد توجه قرار گر فته است. که با استفاده از روش هاي ميداني، اسنادي و توصيفي به بررسي موضوع پرداخته است. نتايج نشان مي دهد که: ۱) تعيير الگوي مصرف بيشتر در سنين پايين صورت گرفته است. ۲) همبستگي بين استفاده از ماهواره و اينترنت و استفاده از غذاهاي جديددر نمونه مورد مطالعه مشاهده مي شود. ۳) فشردگي مکان در نمونه مورد مطالعه به اين صورت است که مساحت و وسعت مراکز طبخ غذاهاي آسان ساز بسيار کم شده است به طوري که ميانگين مساحت کاربري هاي مورد مطالعه ۵۵٫۶۵ متر مربع مي باشد. ۴) هشتاد درصد از کاربري هاي ايجاد شده طي ۵ سال اخير اتفاق افتاده است که عمدتا کاربري هاي سنتي بوده اند که به کاربري هاي جديد (متناسب با تغيير الگوي مصرف شهروندان) تغيير يافته اند.