مقاله تغيير تدريجي فاصله الکترودها به عنوان روشي ابتکاري در طراحي شمارنده تناسبي تک سيمي حساس به محل ورود تابش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۳۲ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تغيير تدريجي فاصله الکترودها به عنوان روشي ابتکاري در طراحي شمارنده تناسبي تک سيمي حساس به محل ورود تابش
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آشکارسازهاي حساس به محل ورود تابش
مقاله توزيع بار
مقاله تکثير کننده هاي الکترون
مقاله شمارگرهاي تناسبي کد گارفيلد
مقاله جداسازي انرژي
مقاله الکترودها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذنوبي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آشکارسازهاي حساس به محل ورود تابش، آشکار سازهايي هستند که مي توانند محل ورود تابش را تعيين کنند. يکي از انواع اين آشکارسازها، شمارگرهاي گازي تناسبي هستند. آشکارسازهاي گازي حساس به محل ورود تابش عموما به دو روش مستقيم بار و زمان صعود کار مي کنند. در اين تحقيق ضمن مرور روش تقسيم بار به منظور مقايسه، روشي ارايه مي شود که بر پايه تغيير فاصله بين الکترودها استوار است. براي آشکارسازگازي تناسبي ساخته شده با اين روش، نمودارهايي ارايه خواهد شد که نشان مي دهند اين روش هم مي تواند گزينه مناسبي براي آشکارسازي محل ورود تابش کم انرژي به شمار آيد. با توجه به نتايج به دست آمده، از اين روش نمي توان براي طول هاي بلند آشکارساز استفاده نمود. قدرت تفکيک مکاني از ۰٫۱ تا ۱mm در طول ۱۵ سانتي متر از حجم حساس شمارگر تغيير مي کند.