مقاله تغيير حسابرس مستقل و شفافيت اطلاعاتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در دانش حسابداري از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: تغيير حسابرس مستقل و شفافيت اطلاعاتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شفافيت اطلاعات
مقاله تغيير حسابرس
مقاله رتبه شفافيت اطلاعاتي
مقاله تعديلات سنواتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بولو قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: مهام كيهان
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حسابرسان مستقل همواره يکي از ارکان بازار سرمايه به شمار مي روند. با توجه به اهميت نقش آنها در اين بازار، تغييرات منظم آنها به عنوان يکي از راهکارهاي اساسي افزايش شفافيت اطلاعاتي توسط نهادهاي نظارتي و مقررات گذاران بازارهاي سرمايه مدنظر قرار گرفته است. اين مهم در ايران نيز بر اساس دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۸/۵/۱۳۸۶ شوراي عالي بورس و اوراق بهادار) الزام شده است. بر اين اساس، اين تحقيق در پي آن است تا تاثير تغيير حسابرس مستقل بر شفافيت اطلاعاتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بين سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ بررسي كند. در اين راستا تاثير تغيير حسابرس مستقل بر رتبه شفافيت اطلاعاتي شرکتها و تعديلات سنواتي مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که تغيير حسابرس مستقل بر شفافيت اطلاعاتي شرکتها تاثيري ندارد.