مقاله تغيير فازکلينوپتيلوليت طبيعي به فيليپسيت در حضور آبگون هاي قليايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۹۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تغيير فازکلينوپتيلوليت طبيعي به فيليپسيت در حضور آبگون هاي قليايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلينوپتيلوليت
مقاله فيليپسيت
مقاله سنتز گرمابي
مقاله آبگون هاي قليايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرامش محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طوطي فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: برقي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بديعي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلينوپتيلوليت در شرايط گرمابي و در حضور شاره هاي قليايي به فيليپسيت تبديل مي شود. غلظت يون هاي سديم و پتاسيم آبگون، دما، و زمان واکنش، متغيرهايي هستند که در اين کار پژوهشي مورد بررسي قرار گرفته اند. در اين کار آبگون قليايي پتاس و نمک طعام در غلظت هاي ۱٫۲۵ تا ۷٫۵ مول بر ليتر تهيه و در آزمايش ها مورد استفاده قرار گرفت. واکنش هاي گرمابي در دماي ۱۰۰ و ۱۵۰ درجه سانتيگراد انجام گرفت، و نتايج بررسي ها نشان داد که فاز فيليپسيت در دماي ۱۰۰ و ۱۵۰ درجه سانتيگراد و در حضور غلظت هاي بالاي حاصل مي شود. با افزايش زمان واکنش و نيز افزايش غلظت مقدار فيليپسيت سنتز شده، افزايش مي يابد. بررسي هاي XRD، تقارن تک ميل (راستگوشه کاذب) با ابعاد ياخته يکه a:10.104Å، b:14.305Å، c:14.618Å، b:91.401° را براي آنها پيش بيني مي کند.