مقاله تغيير مكان استاتيكي تيرهاي پيزوالكتريك چندلايه دو سر لولا تحت بارگذاري هاي مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تغيير مكان استاتيكي تيرهاي پيزوالكتريك چندلايه دو سر لولا تحت بارگذاري هاي مختلف
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيزو الكتريك
مقاله تير چند لايه
مقاله معادلات ساختاري
مقاله باي مورف
مقاله يوني مورف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهري فر افشين
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ابتدا معادلات ساختاري پيزوالكتريك ها بيان شده و با بكارگيري اين معادلات، انرژي داخلي تير چند لايه پيزوالكتريك محاسبه شده است. سپس با تركيب اصل حداقل انرژي پتانسيل و روش رايلي – ريتز، رابطه اي براي جابه جايي تير پيزوالكتريك دو سر لولا، تحت ممان متمركز، نيروي متمركز، بار گسترده و ولتاژ خارجي، به طوريكه شرايط مرزي را ارضا كند حدس زده شده است و ضرايب مجهول با حداقل كردن انرژي پتانسيل به دست آمده است. در ادامه روابط به دست آمده براي تيرهاي باي مورف و يوني مورف دو سر لولا ساده شده و بار الكتريكي و همچنين ولتاژ ايجاد شده در آنها در حالت حسگري به دست آمده است. جهت اطمينان از صحت و دقت روابط تحليلي به دست آمده، نتايج تحليلي با نتايج نرم افزار ANSYS 10 در قالب مثال هاي عددي مقايسه شده است.