مقاله تغيير هورمون هاي جنسي در زنان داراي اضافه وزن و چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک پس از مصرف دو نوع رژيم کم کالري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۱۶۰ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: تغيير هورمون هاي جنسي در زنان داراي اضافه وزن و چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک پس از مصرف دو نوع رژيم کم کالري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم تخمدان پلي کيستيک
مقاله کاهش وزن
مقاله رژيم غذايي کم کالري
مقاله چاقي
مقاله هورمون هاي جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمايلي مهرباني حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهباز فريده
جناب آقای / سرکار خانم: صالح پور ساغر
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اميري زهره
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي آتوسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تاکنون ترکيب مناسب رژيم غذايي براي کاهش وزن زنان چاق و داراي اضافه وزن مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک مشخص نشده است. اين تحقيق براي بررسي اثر رژيم پرپروتئين با بار گليسمي پايين با رژيم متداول براي کاهش وزن بر سطح هورمون هاي جنسي و انسولين زنان داراي اضافه وزن و چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک و مقايسه اين دو رژيم با يکديگر انجام شد.
مواد و روش ها: در اين کارآزمايي باليني يک سو کور، ۶۰ زن داراي اضافه وزن و مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک که از متفورمين استفاده نمي کردند به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول رژيم تغيير يافته با پروتئين (۳۰%) و کربوهيدرات هاي با بار گليسمي متوسط و پايين، گروه دوم رژيم متداول با ۱۵% پروتئين براي کاهش وزن تجويز شد. هورمون هاي جنسي، گلوکز و انسولين در ابتدا و بعد از دوازده هفته در ۴۹ نفر اندازه گيري و مقايسه شدند.
يافته ها: ميزان کاهش وزن نسبت به وزن اوليه در دو گروه مشابه بود و تفاوت معني دار نداشت. تغيير ميزان تستوسترون در گروه مصرف کننده رژيم متداول (هفته ۰ به ۱۲) از ۰٫۶۳±۱٫۵۱ به ۰٫۵۷±۱٫۱۵ و در گروه تغيير يافته از ۱٫۵۲±۱٫۷۸ به ۱٫۲۷±۱٫۳۱ نانوگرم در ميلي ليتر(p<0.001) رسيد. ميزان LH، FSH، استراديول، پروژسترون و پرولاکتين تغيير معني داري نداشت. ميزان انسولين و HOMA در گروه رژيم تغيير يافته کاهش معني داري داشت(p<0.001) .
نتيجه گيري: کاهش وزن اثر قابل توجهي بر بهبود فراسنج هاي بيوشيميايي آندروژني داشت. با استفاده از رژيم پرپروتئين و کربوهيدرات هاي با بار گليسمي کاهش يافته، انسولين و HOMA کاهش معني داري داشت. اين نکته بايد در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک مورد توجه قرار گيرد.