سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راحله هاتفی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران
علی اکبر بهاری فر – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

در ناحیه ده نو (مشهد) شیستهای دارای کلریتوئید توسط لایه ای نازک از متابلیتهای دارای استرولیت و فاقد کلریتوئید از هم جدا شده اند که نمی تواند ناشی از تغییرات شرایط فیزیکی (فشار و حرارت) بوده باشد.در نمودارهای ژئوشیمیایی تمامی این سنگ ها در قلمرو سنگهای دارای کلریتوئید قرار می گیرد. به عبارت دیگر این سنگ ها بالقوه از نظر شیمیایی توانایی تبلور کلریتوئید را دارند و چنین به نظر می رسدعدم تبلور کلریتوئید در یک زون دگرگونی که برای تبول راین کانی مناسب است ناشی از ابال وبودن فوگاسیته اکسیژن و co2 می باشد.