سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام وردک – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست و مدیر پروژه شرکت مهندسی مشاور سازاب پرد
امیر تائبی – دانشیار دانشکده ی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
نعمت ا… جعفرزاده حقیقی فرد – دانشیار دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز

چکیده:

مشاهدات و تحقیقات متعددی نشان داده اند که کیفیت فاضلابرو در زمان حرکت در فاضلابروها تغییر می یابد و از غلظت آلودگی آلی آن کاسته می شود. هدف از انجام این تحقیق، آزمودن چگونگی تغییرات یاد شده در جمع کننده ای اصلی به قطر ۱۰۰۰ میلی متر و طول ۲ کیلومتر در شهر سوسنگرد، و ارائه ی مدل پیش بینیکننده ی تغییرات COD در فاضلابرو یاد شده بود.
به این منظور، داده های بدست آمده از مطالعه ی میدانی بر روی این جمع کننده ، با تمرکز بر تغییرات غلظت COD کل، مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از تحلیل رگرسیون مدلی برای پیش بینی تغییرات کیفیت فاضلاب در فاضلابرو ارائه شد.
نتایج پژوهش نشان داد که با دور شدن از نخستین منهول در فاضلابرو مورد مطالعه، غلظت COD کل، کاهش می یابد. از سوی دیگر ، هر چه غلظت COD کل در ابتدای مسیر بیشتر باشد، سرعت کاهش COD بیشتر بوده و روند کاهشی زودتر اتفاق می افتد. و در نهایت با افزایش دمای فاضلاب ، روند کاهشی دیرتر اتفاق می افتد، اما سرعت کاهش COD بیشتر است.