سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدعلی کدخداپور –

چکیده:

اجرای پروژه های پخش سیلاب بیشتر به منظور افزایش منابع آبهای زیرزمینی از طریق نفوذ آب در خاک و جلوگیری از خطرات مخرب سیلها و کنترل آنها صورت می گیرد . بهره گیریهای جانبی از اجرای اینگونه پروژه ها به منظور تولید فرآورده های کشاورزی و منابع طبیعی می باشد .
برداشت بی رویه از مخازن آب زیر زمینی در طی ۴ دهه گذشته به افت سطح ایستا بی در دشت یزد – اردکان منجر شده است .. لذا جلوگیری از هدر رفت سیلابهای فصلی و تغذیه مصنو عی سفره آب زیر زمینی حوزه دشت یزد – اردکان ضروری است .