سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

محمدفرید نیتی –

چکیده:

یکی از مشکلات مبتلا به بنادر بزرگ و کوچک کشور مسئله رسوبگذاری در حوضچه و کانال دسترسی بنادر و تغییرات ساحل و بستر دریا پس از ساخت بندر بوده که لایروبی رسوبات انباشته شده برای تامین ابخور مورد نیاز کشتیها و استفاده بهینه از بنادر هزینه بسیار هنگفتی را نیز در بر دارد. با توجه به عدم وجود دانش فنی کافی درکشور و نسبتا نو پا بودن علم رسوبگذاری تاکنون آنچنان که باید در طراحی بنادر به آن توجه نمیشده است لذا بنادر پس از ساخت مواچجه با مکل رسوبگذاری می گردیدهاند.
مسئله شناخت رسوب ومکانیزم رسوبگذاری ونحوه مقابله با آن از مقوله های بسیار مهم بوده که می بایست در زمان طراحی بندر مورد نظر قرار گرفته و جانمایی بنادر با توجه به آن طراحی گردیدند. سازمان بنادر و کشتیرانی جهت برخورد اصولی با این مشکل اقدام به انجام پروزه ای زیر بنایی بنام رژیم رسوبگذاری در سواحل کشور نموده که با همکاری مشاوره ای موسسه تحقیقاتی دلفت هیدرولیک هلند و توسط کارشناسان ایرانی انجام می پذیرد.