سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود موسوی – دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
ایمان زحمت کش – دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در بویلرهای نیروگاهی قدیمی که بیشتر بویلرهای مورد استفاده در ایران از آن جمله اند، ملاحظات کاهش تولید Nox اعمال نشده است . مضاف بر این که، به منظور بهینه سازی انرژی، طراحی آنها به گونه ای است که سبب افزایش انتشار Nox در آنها شده است . از این رو با اعمال تغییرات در بویلرهای نیروگاهی، می توان تولید Nox را به میزان قابل توجهی کاهش داد . بدین منظور باید در سیستم های مشعل و گردش دود تجدیدنظر و اصلاحاتی صورت گیرد . در این راستا، در این مقاله به روش های کاهش تولید Nox در فرآیند احتراق پرداخته می شود و سپس تغییرات مورد نیاز برای اصلاح رویه تولید Nox در بویلرهای قدیمی نظیر بویلرهای نیروگاه توس ارائه می شود . این تغییرات در دو گروه تغییرات در اجزای سیستم های مشعل و گردش دود و تغییرات در نحـوه راهبری آنها آ ورده مـی شوند . راهـکارهای کاهـش پیـش گرمـایش هـوای احـتراق، کاهـش هوای اضافی، پرسوخت و کم سوخت کردن مشعل ها، تعبیه داکت مجزا و تعویض مشعل ها برای نیروگاه توس مناسب می باشند .