سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

نادر مهرگان – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
حسین اصغرپور – استادیار دانشگاه تبریز
محبوبه صنعت خانی – کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تکنیک تغییر – سهم، تغییرات رقابتی، ملی و ساختاری محصولات عمده صادراتی کشاورزی طی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی بررسی شد .
نتایج نشان می دهد که در مجموع، تغییرات رقابتی محصولات عمده صادراتی کشاورزی ایران مثبت بوده است و پسته و مغز پسته در بین زیر گروهها از بالاترین و فرش از پایین ترین مزیت نسبی در صادرات برخوردار بوده اند . همچنین تغییرات ساختاری محصولات عمده صادرات کشاورزی به غیر از دو گروه کالای پسته و مغز پسته و کشمش منفی بوده است .
توصیه مهم سیاستی تحقیق آن است که دولت باید ضمن بررسی و بازنگری در ترکیب و ساختار تولیدی محصولات عمده کشاورزی، توسعه صادرات پسته و مغز پسته ، کشمش و مویز و میوه های تازه و خشک را در اولویت قرار دهد